CURSO MECÁNICA BÁSICA EN MOTORES MENORES

TIPOLOXÍA:Curso
ORGANIZADO POR:Fundación CETMAR (Centro de Formación  A Aixola)
LUGAR:Marín
DATAS:04/04/2022 – 23/05/2022
DURACIÓN E HORARIO:150 horas. Horario de mañá
DATA LÍMITE INSCRIPCIÓNS:04/04/2022
PREZO:Gratuíto
MODALIDADE:Presencial
DESCRICIÓN:Recoñecer os fundamentos básicos de mecánica, aplicándoos ao mantemento de embarcacións menores, cumprindo a normativa de calidade, prevención de riscos laborais e protección medioambiental.
INSCRICIÓN E INFORMACIÓN:aixola@cetmar.org
REQUISITOS DE ACCESO:http://aixola.cetmar.org/requisitos-del-alumnado/
MÁIS INFORMACIÓN:http://aixola.cetmar.org/cursos-2022/

CURSO OPERACIÓNS AUXILIARES DE MANTEMENTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURAIS E DE RECUBREMENTO DE SUPERFICIES DE EMBARCACIÓNS DEPORTIVAS E DE RECREO

TIPOLOXÍA:Curso
ORGANIZADO POR:Fundación CETMAR (Centro de Formación  A Aixola)
LUGAR:Marín
DATAS:05/09/2022 – 25/11/2022
DURACIÓN E HORARIO:280 horas. Horario de tarde
DATA LÍMITE INSCRIPCIÓNS:05/09/2022
PREZO:Gratuíto
MODALIDADE:Presencial
DESCRICIÓN:Realizar operacións auxiliares de mantemento de elementos estruturais de madeira e fibra, así como de protección e embelecemento de superficies das embarcacións deportivas e de recreo, incluíndo aqueloutras de eslora restrinxida dedicadas a outros servizos ou funcións, seguindo instrucións recibidas e cumprindo a normativa de prevención de riscos laborais e ambientais.
INSCRICIÓN E INFORMACIÓN:aixola@cetmar.org
REQUISITOS DE ACCESO:http://aixola.cetmar.org/requisitos-del-alumnado/
MÁIS INFORMACIÓN:http://aixola.cetmar.org/cursos-2022/

CURSO MANTEMENTO DE ARTES E APARELLOS DE PESCA

TIPOLOXÍA:Curso
ORGANIZADO POR:Fundación CETMAR (Centro de Formación  A Aixola)
LUGAR:Marín
DATAS:12/09/2022 – 21/12/2022
DURACIÓN E HORARIO:330 horas. Horario de mañá
DATA LÍMITE INSCRIPCIÓNS:12/09/2022
PREZO:Gratuíto
MODALIDADE:Presencial
DESCRICIÓN:Confeccionar e montar as artes e os aparellos de   pesca, así coma efectuar a súa reparación e mantemento, seguindo as   indicacións dos planos e/ou os procedementos tradicionais.
INSCRICIÓN E INFORMACIÓN:aixola@cetmar.org
REQUISITOS DE ACCESO:http://aixola.cetmar.org/requisitos-del-alumnado/
MÁIS INFORMACIÓN:http://aixola.cetmar.org/cursos-2022/

CURSO ELECTRICIDADE E HIDRÁULICA BÁSICA

TIPOLOXÍA:Curso
ORGANIZADO POR:Fundación CETMAR (Centro de Formación  A Aixola)
LUGAR:Marín
DATAS:19/09/2022 – 07/12/2022
DURACIÓN E HORARIO:275 horas. Horario de mañá
DATA LÍMITE INSCRIPCIÓNS:19/09/2022
PREZO:Gratuíto
MODALIDADE:Presencial
DESCRICIÓN:Realizar operacións básicas de montaxe de instalación eléctricas sinxelas nun cadro manexando o polímetro e realizar montaxes hidráulicos sobre un simulador, cumprindo as normativas de seguridade laboral e tratamento dos residuos.
INSCRICIÓN E INFORMACIÓN:aixola@cetmar.org
REQUISITOS DE ACCESO:http://aixola.cetmar.org/requisitos-del-alumnado/
MÁIS INFORMACIÓN:http://aixola.cetmar.org/cursos-2022/

CURSO INSPECTOR DE CONSTRUCCIONES SOLDADAS. NIVEL 1

TIPOLOXÍA:Curso
ORGANIZADO POR:Asociación de Empresarios Ferrolterra
LUGAR:A distancia: formación sincronizada a través da plataforma Microsoft Teams
Presencial: prácticas
DATAS:
DURACIÓN E HORARIO:Duración: 40 horas (prácticas 8 horas)
Horario: de mañá e tarde
DATA LÍMITE INSCRIPCIÓNS:
PREZO:– Curso: 650 € (IVA incluido)
– Exame: 450 € (IVA incluido)
MODALIDADE:
DESCRICIÓN:Curso impartido pola Asociación Española de Soldadura y Tecnologías de la Unión (CESOL). O obxectivo do curso é facilitar aos alumnos/as os coñecementos que lle permitan superar o examen de Inspector/a de construccións soldadas. Trataranse os seguintes temas: Persoal relacionado co soldeo, física dos metais, procesos de soldeo e corte, inspección e ensaios, defectoloxía das unións soldadas, control de calidade, seguridade e hixiene e códigos, normas e especificacións.
DIRIXIDO A: Empresas que realizan soldaduras, principalmente ás que traballan para o sector naval.
INSCRICIÓN E INFORMACIÓN:Asociación de Empresarios Ferrolterra: 981.333.305 / www.empresarios-ferrolterra.org
REQUISITOS DE ACCESO:
MÁIS INFORMACIÓN:www.empresarios-ferrolterra.org

Acceder

Registro

Restablecer la contraseña

Por favor, introduce tu nombre de usuario o dirección de correo electrónico y recibirás por correo electrónico un enlace para crear una nueva contraseña.