CURSO LU_3/22 COMPETENCIAS BÁSICAS DIXITAIS

TIPOLOXÍA:Curso
ORGANIZADO POR:Asociación Mujeres en Igualdad Provincial de Lugo – BUMEI 
LUGAR:Foz
DATAS:28 de febreiro ao 17 de xuño de 2022
DURACIÓN E HORARIO:Duración: 158 horas. Horario: 15:00 a 17:00
DATA LÍMITE INSCRIPCIÓNS:25 de febreiro de 2022
PREZO:Gratuíto
MODALIDADE:Presencial
DESCRICIÓN:O curso de TIC básicas é unha formación enfocada a todas aquelas persoas que desexen mergullarse nas novas tecnoloxías, tan necesarias hoxe en día. xa sexa para a búsqueda de emprego ou para mellorar no eido da tecnoloxía. Nesta formación, as persoas usuarias aprenderán o funcionamento básico dun ordenador: coñecer os elementos dun ordenador, crear cartafoles e organizalos, buscar información na rede, traballar no procesador de textos para poder realizar o seu CV ou calquer outro documento que precisen; utilizar as páxinas de procura activa de emprego e postularse para unha  oferta de traballo, coñecer as redes sociais coas súas vantaxes e desvantaxes…. Paquete office e mecanografía. 
DIRIXIDO A:  Persoas en situación de vulnerabilidade e/ou exclusión social
INSCRICIÓN E INFORMACIÓN:Asociación Mujeres en Igualdad Provincial de Lugo – BUMEI (sede Burela):
r/ Pardo Bazán, 9, baixo. 27880 Burela (Lugo) / 609.837.645 / bumeiburela@gmail.com
REQUISITOS DE ACCESO:—-
MÁIS INFORMACIÓN:https://mujeresenigualdadprovincialdelugo.com/

CURSO LU_2/22 COMPETENCIAS BÁSICAS DIXITAIS

TIPOLOXÍA:Curso
ORGANIZADO POR:Asociación Mujeres en Igualdad Provincial de Lugo – BUMEI 
LUGAR:Burela
DATAS:28 de febreiro ao 17 de xuño de 2022
DURACIÓN E HORARIO:Duración: 158 horas. Horario: 17:30 a 19:30
DATA LÍMITE INSCRIPCIÓNS:25 de febreiro de 2022
PREZO:Gratuíto
MODALIDADE:Presencial
DESCRICIÓN:O curso de TIC básicas é unha formación enfocada a todas aquelas persoas que desexen mergullarse nas novas tecnoloxías, tan necesarias hoxe en día. xa sexa para a búsqueda de emprego ou para mellorar no eido da tecnoloxía. Nesta formación, as persoas usuarias aprenderán o funcionamento básico dun ordenador: coñecer os elementos dun ordenador, crear cartafoles e organizalos, buscar información na rede, traballar no procesador de textos para poder realizar o seu CV ou calquer outro documento que precisen; utilizar as páxinas de procura activa de emprego e postularse para unha  oferta de traballo, coñecer as redes sociais coas súas vantaxes e desvantaxes…. Paquete office e mecanografía. 
DIRIXIDO A:  Persoas en situación de vulnerabilidade e/ou exclusión social
INSCRICIÓN E INFORMACIÓN:Asociación Mujeres en Igualdad Provincial de Lugo – BUMEI (sede Burela):
r/ Pardo Bazán, 9, baixo. 27880 Burela (Lugo) / 609.837.645 / bumeiburela@gmail.com
REQUISITOS DE ACCESO:—-
MÁIS INFORMACIÓN:https://mujeresenigualdadprovincialdelugo.com/

CURSO PREPARACIÓN DA TEÓRICA DO CARNÉ DE CONDUCIÓN TIPO B (en Viveiro)

TIPOLOXÍA:Curso
ORGANIZADO POR:Asociación Mujeres en Igualdad Provincial de Lugo – BUMEI 
LUGAR:Viveiro
DATAS:1 de marzo ao 30 de abril de 2022
DURACIÓN E HORARIO:Duración: 84 horas. Horario: de 8:30 a 10:30
DATA LÍMITE INSCRIPCIÓNS:28 de febreiro de 2022
PREZO:Gratuíto
MODALIDADE:Presencial
DESCRICIÓN:Impartición da parte teórica do carné de conducir tipo B. Temario oficial da DXT.
DIRIXIDO A: Persoas en situación de vulnerabilidade e/ou exclusión social
INSCRICIÓN E INFORMACIÓN:Asociación Mujeres en Igualdad Provincial de Lugo – BUMEI (sede Burela):
r/ Pardo Bazán, 9, baixo. 27880 Burela (Lugo) / 609.837.645 / bumeiburela@gmail.com
REQUISITOS DE ACCESO:Persoas maiores de 18 anos
MÁIS INFORMACIÓN:https://mujeresenigualdadprovincialdelugo.com/

CURSO ATENCIÓN SOCIOSANITARIA BÁSICA (dous grupos)

TIPOLOXÍA:Curso
ORGANIZADO POR:Asociación Mujeres en Igualdad Provincial de Lugo – BUMEI 
LUGAR:Foz
DATAS:1 de marzo ao 30 de abril de 2022
DURACIÓN E HORARIO:Duración: 42 horas. Horario: de 9:00 a 11:00 e de 11:00 a 13:00
DATA LÍMITE INSCRIPCIÓNS:28 de febreiro de 2022
PREZO:Gratuíto
MODALIDADE:Presencial
DESCRICIÓN:Curso teórico/práctico básico de atención sociosanitaria,  onde se tratan os temas de hixene postural e coidado do corpo, cambios posturais e posicións básicas, primeros auxilios e menopausia. 
DIRIXIDO A: Mulleres en situación de vulnerabilidade e/ou exclusión social
INSCRICIÓN E INFORMACIÓN:Asociación Mujeres en Igualdad Provincial de Lugo – BUMEI (sede Foz):
r/ Alexandre Bóveda, 1, baixo, locais 2-3-5. 27780 Foz (Lugo) / 609.837.645 / bumeiburela@gmail.com
REQUISITOS DE ACCESO:Ser muller
MÁIS INFORMACIÓN:https://mujeresenigualdadprovincialdelugo.com/

SESIONES IMPRESIONA

TIPOLOXÍA:Varias actividades
ORGANIZADO POR:Asociación Poten100mos
LUGAR:Centro Comercial Marineda City (A Coruña)
DATAS:Varias datas a escoller: 11 de marzo, 1 e 22 de abril, 13 de maio, 3 de xuño, 1 e 22 de xullo, 9 de setembro, 28 outubro, 11 e 25 novembro. 2022
HORARIO:De 10:00 a 14:00
DATA LÍMITE INSCRIPCIÓNS:
PREZO:
MODALIDADE:Presencial
DESCRICIÓN: Técnicas de entrevista, asesoramento de imaxe personalizada, entrega de roupa nova e personalizada axeitada para entrevistas de traballo, recepción de CV na bolsa de emprego de Marineda
INSCRICIÓN E INFORMACIÓN:Asociación Poten100mos: 604.033.321 (teléfono ou whatsapp)                                                                                       
DIRIXIDO A:Mulleres empadroadas no concello de A Coruña en situación de exclusión e procura de emprego
REQUISITOS DE ACCESO:Imprescindible achegar documentación sobre situación de emprego e vulnerabilidade
MÁIS INFORMACIÓN:https://poten100mos.org/

CURSO COMPETENCIAS CLAVE 2

TIPOLOXÍA:Curso
ORGANIZADO POR:Asociación Mujeres en Igualdad Provincial de Lugo – BUMEI 
LUGAR:Cervo e Viveiro
DATAS:1 de abril ao 29 de xullo de 2022
DURACIÓN E HORARIO:Duración: 162 horas. Horario: de 11:00 a 13:00
DATA LÍMITE INSCRIPCIÓNS:28 de marzo de 2022
PREZO:Gratuíto
MODALIDADE:Presencial
DESCRICIÓN:Impartición do temario tanto do nivel II como do nivel III de competencias Clave. Lengua castelá, galega, inglesa e Matemáticas.
DIRIXIDO A: Persoas en situación de vulnerabilidade e/ou exclusión social
INSCRICIÓN E INFORMACIÓN:Asociación Mujeres en Igualdad Provincial de Lugo – BUMEI (sede Burela):
r/ Pardo Bazán, 9, baixo. 27880 Burela (Lugo) / 609.837.645 / bumeiburela@gmail.com
REQUISITOS DE ACCESO:Persoas maiors de 18 anos
MÁIS INFORMACIÓN:https://mujeresenigualdadprovincialdelugo.com/

CURSO COMPETENCIAS DIXITAIS AVANZADO

TIPOLOXÍA:Curso
ORGANIZADO POR:Asociación Mujeres en Igualdad Provincial de Lugo – BUMEI 
LUGAR:Viveiro e Foz
DATAS:1 de abril ao 31 de maio de 2022
DURACIÓN E HORARIO:Duración: 80 horas. Horario: de 9:00 a 11:00
DATA LÍMITE INSCRIPCIÓNS:28 de marzo de 2022
PREZO:Gratuíto
MODALIDADE:Presencial
DESCRICIÓN:Profundizarase no mundo das novas tecnoloxías. Word, Excel, Ofiice nivel avanzado. Configuración dun ordenador e procura de emprego online avanzada. 
DIRIXIDO A: Persoas en situación de vulnerabilidade e/ou exclusión social
INSCRICIÓN E INFORMACIÓN:Asociación Mujeres en Igualdad Provincial de Lugo – BUMEI (sede Burela):
r/ Pardo Bazán, 9, baixo. 27880 Burela (Lugo) / 609.837.645 / bumeiburela@gmail.com
REQUISITOS DE ACCESO:Persoas maiores de 18 anos
MÁIS INFORMACIÓN:https://mujeresenigualdadprovincialdelugo.com/

CURSO PREPARACIÓN DA TEÓRICA DO CARNÉ DE CONDUCIÓN TIPO B (en Foz) (dous grupos)

TIPOLOXÍA:Curso
ORGANIZADO POR:Asociación Mujeres en Igualdad Provincial de Lugo – BUMEI 
LUGAR:Foz
DATAS:1 de maio ao 30 de xuño de 2022
DURACIÓN E HORARIO:Duración: 42 horas. Horario:  de 9:00 a 11: 00 e de 11:00 a 14:00
DATA LÍMITE INSCRIPCIÓNS:25 de abril de 2022
PREZO:Gratuíto
MODALIDADE:Presencial
DESCRICIÓN:Impartición da parte teórica do carné de conducir tipo B. Temario oficial da DXT.
DIRIXIDO A: Mulleres en situación de vulnerabilidade e/ou exclusión social
INSCRICIÓN E INFORMACIÓN:Asociación Mujeres en Igualdad Provincial de Lugo – BUMEI (sede Foz):
r/ Alexandre Bóveda, 1, baixo, locais 2-3-5. 27780 Foz (Lugo) / 609.837.645 / bumeiburela@gmail.com
REQUISITOS DE ACCESO:Ser muller
MÁIS INFORMACIÓN:https://mujeresenigualdadprovincialdelugo.com/

CURSO CELGA 2 – 3

TIPOLOXÍA:Curso
ORGANIZADO POR:Asociación Mujeres en Igualdad Provincial de Lugo – BUMEI 
LUGAR:Viveiro e Foz
DATAS:1 de xuño ao 29 de xullo de 2022
DURACIÓN E HORARIO:Duración: 80 horas. Horario:
DATA LÍMITE INSCRIPCIÓNS:23 de maio de 2022
PREZO:Gratuíto
MODALIDADE:Presencial
DESCRICIÓN:Impartición do temario oficial de CELGA 2 e 3. 
DIRIXIDO A: Persoas en situación de vulnerabilidade e/ou exclusión social
INSCRICIÓN E INFORMACIÓN:Asociación Mujeres en Igualdad Provincial de Lugo – BUMEI (sede Burela):
r/ Pardo Bazán, 9, baixo. 27880 Burela (Lugo) / 609.837.645 / bumeiburela@gmail.com
REQUISITOS DE ACCESO:Persoas maiores de 18 anos
MÁIS INFORMACIÓN:https://mujeresenigualdadprovincialdelugo.com/

Acceder

Registro

Restablecer la contraseña

Por favor, introduce tu nombre de usuario o dirección de correo electrónico y recibirás por correo electrónico un enlace para crear una nueva contraseña.