Escola Infantil de Cartelle

 

Lugar de Outomuro
32820 Cartelle (Ourense)

 

988.492.156

 

escolainfantil.cartelle@igualdadebenestar.org

 

http://www.igualdadebenestar.org/interior.php?txt=arbore_web9&lg=gal

 

Depende de: Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.
Os Puntos de Atención á Infancia (PAI) son establecementos de carácter diurno cuxa finalidade é prestar atención de apoio aos pais/nais, titores/as e gardadores/as dos nenos/as de 3 meses a 3 anos cando concorran circunstancias que lle impidan o seu coidado ou que respondan a necesidades puntuais.

 

Volver atrás