Pangea.gal é un proxecto realizado por Crono Servicios Sociales, empresa galega que desenvolve a súa actividade no campo dos servizos sociais e a xestión e investigación social e inscrita no Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (RUEPSS) da Xunta de Galicia co número 5927.

O proxecto Pangea consiste na realización dun mapa de recursos sociais de Galicia volcados na páxina web: pangea.gal