VOLUNTARIADO en ACOLLE

ACOLLE. Asociación Galega de Residencias e Centros de Anciáns de Iniciativa Social precisa voluntarios/as para os seus centros.
 

MÁIS INFORMACIÓN EN: 
659.906.806   /   secretaria@acolle.org
https://www.acolle.org/

acolle
acolle_