Xardíns da Ruta de la Camelia de Galicia foron incorporados ao ITINERARIO EUROPEO DE JARDINES HISTÓRICOS

9 xardíns da Ruta de la Camelia de Galicia foron incorporados ao ITINERARIO EUROPEO DE JARDINES HISTÓRICOS, certificado como 'ITINERARIO CULTURAL polo CONSELLO DE EUROPA.

Estos xardíns que xa teñen o recoñecemento oficial de JARDÍN HISTORICO son:
Mariñán
Alameda de Santiago
Santa Cruz de Ribadulla
Oca
Rubianes
Quinteiro da Cruz
Lourizán
Castelo de Sotoumaior
Quiñones de León

xardins