Pangea.gal é un proxecto realizado pola ASOCIACIÓN PANGEA GALICIA.

O Proxecto Pangea estaba vinculado á empresa galega Crono Servicios Sociales (inscrita no Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais, RUEPSS, da Xunta de Galicia co número 5927). Ao cesar a actividade de dita empresa, os voluntarios/as do proxecto decidimos continuar coa web Pangea constituíndonos como a ASOCIACIÓN PANGEA GALICIA.

O proyecto Pangea consiste na realización dun mapa de recursos sociais de Galicia volcados na páxina web: pangea.gal