Política de privacidade

O titular da web pangea. gal é Asociación Pangea Galicia, con CIF G72714942.

A través deste sitio web non se recaban datos de carácter persoal das persoas usuarias sen o seu coñecemento, nin se ceden a terceiros.

A web pangea.gal contén ligazóns a sitios web de terceiros, cuxas políticas de privacidade son alleas á desta web. Ao acceder a tales sitios web vostede pode decidir se acepta as súas políticas de privacidade e de cookies.

En cumprimento do disposto na Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal informámoslle que os datos persoais que facilite se incorporarán ao correspondente ficheiro propiedade da entidade, autorizando a ésta ao seu tratamento en relación cos servizos prestados e de outros casos con fins meramente estatísticos.

O responsable do tratamento é Asociación Pangea Galicia, con CIF G72714942 e infórmalle de que estos datos serán tratados de conformidade co disposto no Regulamento Xeral de Protección de Datos (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD).

Os datos de carácter persoal que se poideran recabar directamente da persoa interesada serán tratados de forma confidencial e quedarán incorporados á correspondente actividade de tratamento.

• Finalidade

Para cumplir co novo Regulamento Xeral de Protección de Datos informámoslle do tratamento dos seus datos persoais coas seguintes finalidades: A prestación de servizos. Procesar as súas consultas e/ou solicitudes. Remitirlle documentación e información relacionada co servizo que se lle preste, así como doutras informacións relacionadas coas actividades e os servizos da asociación. A inclusión na nosa axenda de contactos e poder contactar con vostede por correo postal, correo electrónico, teléfono, mensaxería instantánea ou por calquera outro medio físico ou telemático. Comunicar novas e novidades sobre produtos e servizos. Comunicar actividades de formación, divulgación ou relacionadas e invitarlle a xornadas e eventos. Realizar enquisas de satisfación ou sobre as súas necesidades de produtos e servizos.

• Procedencia dos datos persoais

Os datos de carácter persoal que tratamos na Asociación Pangea Galicia proceden das relacións previas ou actuais que mantivo ou mantén coa asociación, como receptor/a de nosos servizos, como participante das nosas campañas e actividades ou porque nos solicitou información sobre os nosos servizos e actividades. Tamén das visitas recibidas ou contactos realizados en cursos, eventos ou outras actividades organizadas pola Asociación Pangea Galicia e a través de medios de carácter público.

Datos relativos ao persoal da asociación ou persoas candidatas presentadas a ofertas de traballo: No caso de que vostede facilite os seus datos como potencial candidato/a a unha oferta de traballo para formar parte da plantilla da Asociación Pangea Galicia, informámoslle de que os seus datos serán utilizados para xestionar a súa candidatura. No caso de persoas contratadas pola asociación os seus datos xestionaranse atendendo ás obrigas legais e de relación contable e fiscal.

Datos relativos a clientes e proveedores: No caso de que vostede facilite os seus datos como persoa de contacto dunha empresa cliente, posible cliente ou proveedor ou como empresario/a individual ou colaborador, informámoslle de que utilizaremos os seus datos persoais para o manteñemento da relación contractual, existindo a posibilidade de que lle mantengamos informado/a das nosas actividades. Os datos facilitados polo contacto do cliente, posible cliente ou proveedor como consecuencia do mantemento da relación contractual son extensibles, no só aos datos dos/as asinantes dos contratos, propostas oo orzamentos senón a todos os datos persoais que fosen necesarios para a consecución da relación contractual ou precontractual. Neste sentido, o/a cliente, posible cliente ou proveedor deberá comunicar aos mesmos estas circunstancias, se así o considerase axeitado, garantindo en todo caso que conta cos consentementos que poidesen resultar necesarios.

• Seguridade dos datos persoais

Asociación Pangea Galicia implementou no centro de traballo sistemas informáticos, infraestructuras de comunicacións e medidas de seguridade que a normativa de protección de datos de carácter persoal require e adopta medidas lóxicas, físicas, organizativas, etc., que eviten o acceso de terceiros aos datos sen autorización, destrución, modificación, reproducción, divulgación, transmisión ou reutilización dos mesmos. De todas formas, sempre que proporcione información persoal a través da rede Internet, existe o risco de que terceiras persoas, cuxo control queda fora do noso alcance, poidan interceptar esta información e utilizala. Ainda que nos esforzamos por protexer a información persoal e a súa privacidade, non podemos garantir a seguridade da información que revele a través da rede Internet, quedando baixo a súa responsabilidade.

Non nos facemos responsables das políticas de privacidade doutras páxinas web, aunque a ligazón fose facilitada pola nosa propia páxina. Recomendamos que lea con atención a política de cada páxina pola que navegue e que se poña en contacto co seu propietario/a ante calquer dúbida ao respecto.

Asimesmo, se obtén a ligazón a nosa páxina web a través dalgunha web allea, non nos facemos responsables da política de privacidade ou prácticas de dita páxina externa.

• Conservación de datos

Os datos persoais proporcionados conservaranse durante o tempo necesario para cumplir coa finalidade para a que se recaban e para determinar as posibles responsabilidades que se poideran derivar da finalidade, ademais dos períodos establecidos na normativa de arquivos e documentación.

Os datos persoais proporcionados conservaranse mentras mantéñase a prestación de servizos, mentras sexa necesario para o cumprimento das responsabilidades legais, mentras exista un interés mutuo para manter o fin do tratamento e mentras o/a titular dos datos non exercite o seu dereito de supresión ou oposición ao tratamento.

Cando xa non sean necesarios, suprimiranse con medidas de seguridade axeitadas para garantir a seudonimización dos datos ou a destrucción total dos mesmos.

• Comunicacións a terceiros e confidencialidade

Asociación Pangea Galicia non cede nin comunica os seus datos persoais a terceiros e mantén absoluta confidencialidade respecto da información dos seus clientes, salvo que a comunicación dos datos fora necesaria para a prestación do servizo, os necesarios a empregados/as, colaboradores e proveedores para a prestación dos servizos e/ou por obrigas legais.

• Dereitos das persoas interesadas

Como interesado/a directo, pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidade, limitación e/ou oposición ao tratamento dos datos.

Para exercitar ditos dereitos, pode dirixirse por correo electrónico a info@pangea.gal